Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Małopolskiej Rady ds Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które miało miejsce w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie. Spotkanie otworzyła Pani Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która jednocześnie złożyła wizytę w powyższej jednostce.

Podczas posiedzenia Rady, eksperci w obszarze uzależnień zapoznali uczestników z planowanymi zmianami w lecznictwie uzależnień od alkoholu przez Ministerstwo Zdrowia, wynikami i rezultatami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” oraz społecznej kampanii profilaktycznej „Włącz myślenie”.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom składająca się z przedstawicieli reprezentujących różne instytucje publiczne, stanowi istotny organ opiniodawczo-doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych wojewódzkich programów w obszarze uzależnień.

20181207 133501

245

IMG 2085

 IMG 2083

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji