Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV

Już wkrótce dziewczęta przebywające w małopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostaną zaszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepienia będą realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, a ich realizatorem jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

Bezpłatne szczepienia są dedykowane dziewczętom w wieku 9-18 lat, przebywającym w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka, położonych na terenie całego województwa.

Szczepienia w placówkach, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie, potrwają od września do 10 grudnia 2018 roku. Akcji będą towarzyszyć działania informacyjno-edukacyjne, w które zostaną zaangażowani wychowawcy pracujący w ośrodkach. Zaplanowano także publikację specjalnego poradnika „Profilaktyka pierwszy krok do zdrowia”.

Przypomnijmy, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego są bardzo powszechne. Szacuje się, że dziś na świecie nawet 15-20% populacji jest zakażona wirusem. Wśród istniejących ok. 170 typów wirusa HPV, znajdują się te, które wywołują 70% zakażeń prowadzących do zmian nowotworowych – raka szyjki macicy. Dlatego warto się zaszczepić, by uniknąć groźnych dla życia chorób.

Szczepienia są realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

logo szpital i instytucja                         Logo Małopolska V RGB

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji