Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

W Małopolsce rusza kampania społeczna „Włącz myślenie”

W Małopolsce rusza kampania społeczna „Włącz myślenie”, jest ona adresowana do ludzi mlodych i ich rodziców, której celem jest zapobieganie eskalacji używania substancji psychoaktywnych

Od poniedziałku tj. 17 grudnia 2018 r. w mediach i w internecie można będzie znaleźć informacje, związane z ryzykiem używania substancji psychoaktywnych, co ma skłonić do myślenia, pomóc w znalezieniu nowych informacji na temat dostępnych form pomocy. Kampania finansowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego, jest działaniem realizowanym w skali regionalnej. Wychodzi poza standard dotychczasowych działań adresowanych raczej do ekspertów i nauczycieli, tym razem zwraca się poprzez wkładki prasowe i informacje internetowe bezpośrednio do młodych ludzi od 15 do 21 roku życia oraz ich bliskich – rodziców. Kampania realizowana jest z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Jest też efektem spotkań Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy – grupy roboczej składającej się z instytucji zaangażowanych w działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W sytuacji, gdy środki psychoaktywne są relatywnie łatwo dostępne nie pomogą zakazy i przestrogi dorosłych, rodziców, wychowawców czy nauczycieli. Dlatego kampania odwołuje się do tego, co najlepiej obronić może młodych ludzi przed zagrożeniem - do ich własnego rozsądku, zdolności do refleksji – stąd hasło kampanii „WŁĄCZ MYŚLENIE”. Dotyczy to także rodziców.  Kampania ma zachęcić do rozważnego reagowania na zachowania ich dzieci, zauważania ich potrzeb i przypomnienia, że to dorośli mogą i powinni stanowić dla nich oparcie. Jeśli rodzice mają obawy czy wręcz stają przed problemem, że ich dzieci sięgają po substancje psychoaktywne, istotne jest, aby nie wpadali w panikę, przygotowali się do rozmowy, porozmawiali ze specjalistami. Hasło - co dwie głowy to nie jedna  - ma przypomnieć, że sięgając po wsparcie  łatwiej jest  stawić czoła problemom.  Im szybciej zaczniemy - tym lepiej – to jest kolejne przesłanie. Czas ma znaczenie.

W formie graficznej wkładek (insertów) sięgnięto po symbolikę puzzli, aby zachęcić do refleksji nad podejmowanymi decyzjami – teraźniejszość i przyszłość może przybrać kształt pasujących do siebie elementów, bądź pozostać rozsypanymi fragmentami, które deformują obraz rzeczywistości, wnosząc w nasze życie niepokój, co może utrudniać realizację celów, zamierzeń marzeń.

Dodatkowym celem realizacji kampanii jest zmiana przekonań dotyczących sięgania po fachową pomoc w związku z trudnościami wychowawczymi. To nie wstyd, a wyraz odpowiedzialności i troski o dziecko. Dlatego w dodatku znajdują się adresy i numery telefonów do miejsc gdzie taką fachową, profesjonalna pomoc można uzyskać.

Organizatorzy maja nadzieję, że pozostawiona na półce błękitna wkładka do gazety, z zarysami puzzli rzeczywiście „włączy myślenie” - skłoni do refleksji oraz podejmowania świadomych decyzji.

Wkładka do gazety

Wkładka do gazety - c.d.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji