Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Setka dziewcząt zaszczepiona przeciwko HPV

Działania profilaktyczne dot. zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wpisały się na dobre w zdrowotny krajobraz Małopolski. Właśnie zakończyła się kolejna edycja projektu w ramach którego 102 dziewczęta dostały 120 dawek uodporniającej szczepionki. Akcję w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizował Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Finansowanie pochodziło
z budżetu Województwa Małopolskiego.

WHO o HPV
Światowa Organizacja Zdrowia uznała raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (m.in. nowotwór gardła i odbytu) za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym.

Jak pisze dr n.med. Hanna Czajka, kierownik poradni chorób zakaźnych w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie w artykule Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)*:

„Obecność wirusa HPV jest warunkiem koniecznym dla rozwoju raka szyjki macicy. Jest to jedna z czterech najczęściej występujących, kobiecych chorób nowotworowych. Chorobę tą codziennie diagnozuje się u 1300 kobiet na całym świecie. Co roku z powodu raka szyjki macicy umiera na naszym globie ponad ćwierć miliona kobiet. W Europie każdego roku rozpoznaje się około 60 000 nowych przypadków raka szyjki macicy, a w Polsce diagnozę tej choroby słyszy każdego roku około 4 tysiące kobiet. Polska należy do krajów o największej liczbie zakażeń wirusem HPV w Europie. Corocznie umiera u nas 60% kobiet chorujących na raka szyjki macicy, co sprawia, że umieralność z powodu nowotworów szyjki macicy jest w naszym kraju o 70% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej.”

Działania
W związku z tym Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zrealizował w tym roku szczepienia przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w Małopolsce. Efektem jest zaszczepienie 102 dziewcząt poprzez podanie im 120 dawek szczepionki. Szpital zadbał również o materiały edukacyjne. Wychowawcy w placówkach otrzymali pomoce merytoryczne w postaci poradnika dla edukatorów zdrowia, fact sheetów, kalendarzy profilaktycznych czy filmów, które pozwoliły im zgłębić temat i skutecznie przekazać go dzieciom. Szczepione dziewczęta dwukrotnie uzupełniły test dot. wiedzy
o HPV. Odsetek prawidłowych odpowiedzi wzrósł pod koniec realizacji projektu.


Pamiętajmy - efekty zabezpieczenia przed zakażeniem HPV są odległe czasowo, ale to szczepienie daje szansę na uniknięcie w przyszłości groźnej dla zdrowia, a nawet życia, choroby.

* Źródło: https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/szczepienia-hpv-ciekawe-artykuly/100-profilaktyka-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv,

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji