Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne szczepienia dla dzieci z Tarnowa

baner_2018_2.jpg

Mieszkańcy Tarnowa mają kolejną szansę, by zaszczepić swoje pociechy przeciwko pneumokokom. Szczepienia są częścią programu zdrowotnego Województwa Małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w regionie w 2018 roku. Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnych szczepionek i ochroń swoje dziecko przed groźnymi bakteriami.

Szczepienia dzieci zameldowanych w Tarnowie realizuje i wykonuje:

• Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o. o., ul. Wałowa 22
w Tarnowie, tel.: 14 688 90 21
• Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o., ul. Os. Niepodległości 3A
w Tarnowie, tel.: 14 688 81 83
• nMedica S.C. Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2 w Tarnowie,
tel.: 14 628 41 43
• Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie,
tel.: 14 688 05 84
• CenterMed, Sp. z o.o., Plac Sobieskiego 2 w Tarnowie, tel.: 14 628 38 20, 14 628 35 50, 801 404 402
• NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18 w Tarnowie,
tel.: 14 624 20 10; 14 627 18 70; 14 624 22 17

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

• ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2015-2016, które nie ukończyły 3 roku życia

• program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 23.11.2018 roku

• w razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, pod numerem telefonu: 14 688 28 55

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego terminu rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Miasta Tarnów. Wojewódzkim koordynatorem programu jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, lokalnym – Urząd Miasta Tarnowa, który realizuje szczepienia we współpracy z sześcioma podmiotami leczniczymi.

 

logo1.jpg              logo Tarnów.png

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji