Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne szczepienia dla dzieci z powiatu brzeskiego – gminy Brzesko i Iwkowa

baner_2018_2.jpg

Mieszkańcy gmin Brzesko i Iwkowa mają kolejną szansę, by zaszczepić swoje pociechy przeciwko pneumokokom. Szczepienia są częścią programu zdrowotnego Województwa Małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w regionie w 2018 roku. Sprawdź, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnych szczepionek i ochroń swoje dziecko przed groźnymi bakteriami.

Szczepienia dzieci zameldowanych w gminach Brzesko i Iwkowa realizują i wykonują:

W gminie Brzesko:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68

Miejsca wykonywania szczepień:

  • Poradnia Dziecięca w Brzesku, ul. T. Kościuszki 68, tel. 14 662 11 68; 

14  662 13 16

Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, godz. 8:00-18:00; wtorek, godz. 8:00-14:00 oraz piątek, godz. 8:00-13:00.

  • Poradnia Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach,
  1. ul. Środkowa 2, tel. 14 663 05 33

Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek, czwartek, godz. 11:25-17:00, wtorek, środa, piątek, godz. 8:00-13:00.

W gminie Iwkowa:

NZOZ „WIELOMED” sp. z o.o. Wielogłowy 45,  33-311 Wielogłowy

Miejsce wykonywania szczepień:

  • Porąbka Iwkowska 109, 32-862 Porąbka Iwkowska, tel. 14 68 44 215

Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek, czwartek, godz. 8:00-12:00 oraz środa, godz.14:00-17:00.

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

  • ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2015-2016, które nie ukończyły 3 roku życia
  • w przypadku wolnych dawek szczepionki, od 25.09.2018 r. możliwe będzie zaszczepienie dzieci poniżej 5 roku życia, które urodziły się przed 01.01.2017 r.
  • program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 23.11.2018 r.
  • w razie pytań prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Brzesku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 pod numerem telefonu 14 66 31 364

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego terminu rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz Gmin: Brzesko i Iwkowa. Wojewódzkim koordynatorem programu jest Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, lokalnym – Starostwo Powiatowe w Brzesku, który realizuje szczepienia we współpracy z podmiotami leczniczymi.

 

 1.jpg               2-min.png   3.png    4-min.png

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji