Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nowoczesny Rezonans przebada pacjentów Szpitala im. Jana Pawła II

Nowoczesny Rezonans przebada pacjentów Szpitala im. Jana Pawła II

Odnowiona Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W ramach projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii” (całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 21 900 000 zł, w tym UE: 17 519 999,96zł), przewidziano modernizację  rezonansu magnetycznego zainstalowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 

Dotychczas używany  Rezonans Magnetyczny 1.5 T Magnetom Sonata był technologicznie przestarzały - rok produkcji magnesu 1998 rok. Rezonans magnetycznegy 1.5 T Magnetom zainstalowano w Szpitalu w 2000 r. Na aparacie wykonano:

  • ponad 40 tysięcy badań diagnostycznych, w tym:
  • ponad 4 tysiące badań kardiologicznych,
  • ponad 2 tysiące naczyniowych.

Ze względu  na  brak części zamiennych konieczna była pilna wymiana starego systemu na nowy, gdyż potencjalnie groziło to zatrzymaniem pracy rezonansu z dnia na dzień (w przypadku awarii już nieprodukowanej części).

Zakupiony nowoczesny rezonansu magnetycznego Magnetom AVANTO (koszt: 4 572 207,27 zł) wykorzystuje najnowsze technologie stosowane w diagnostyce obrazowej, między innymi:

  • system cewek wielokanałowych (cewki przyjazne dla pacjenta: lekkie, elastyczne), poprawiające komfort podczas badania,
  • polepszające jakość obrazu,
  • nowoczesne techniki i sekwencje obrazowania,
  • komfortowe bezprzewodowe systemy monitoringu i bramkowania badania (EKG, puls, oddech).

Instalacja nowego  rezonansu magnetycznego  poprawi jakość obecnie wykonywanych badań oraz pozwoli na kompleksowe udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń diagnostycznych. Dotyczy to między innymi:

  • badania mózgowia,
  • badania sercowo-naczyniowe: angiografia tętnic dogłowowych i mózgowych, tętnic płucnych i aorty, angiografia tętnic wieńcowych i angiografia całego ciała (ang. „whole body”) w trakcie jednej procedury diagnostycznej i podania jednego środka cieniującego (dzięki jednoczesnemu podłączeniu kilku cewek), ocena naczyń żylnych, ocena żywotności mięśnia sercowego (w tym 3D z tworzeniem map parametrycznych),
  • badania narządów jamy brzusznej i miednicy, w tym badania dynamiczne wątroby, badania nerek, badania całego ciała (whole body).

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie wykonuje się rocznie ponad 7000 badań MR. Są to głównie badania wykonywane dla oddziałów KSS im Jana Pawła II, Szpitali z terenu województwa małopolskiego i poradni specjalistycznych, mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy podkreślić, że większość badań wysokospecjalistycznych w naszym województwie: spektroskopia mózgowia, traktografia, a przede wszystkim badania sercowo-naczyniowe, wykonywane są przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSS im. Jana Pawła II.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji