Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

 65 Światowy Dzień Trędowatych

65 Światowy Dzień Trędowatych

 Światowy Dzień Trędowatych

Trąd – nadal jest aktualnym problemem wielu zakątków świata. W 2016 r. Zarejestrowano 216 108 nowych przypadków trądu, według oficjalnych danych ze 145 krajów z 6 regionów WHO*. Wskaźnik rozpowszechnienia na koniec 2016 r. wynosił 0,29 na 10 000 osób.

65 Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do zwrócenia uwagi, że ta zapomniana przez nas choroba wciąż zagraża mieszkańcom np. krajów rozwijających się. Dzień ten obchodzony jest również przez kościół katolicki na całym świecie, z uwagi na istotną role kościoła, który przez wieki pomagał ludziom dotkniętym m.in. trądem. Pierwsze leprozoria, w których znajdowali pomoc i schronienie ludzie chorzy na trąd powstawały przy klasztorach, kościołach i katedrach.

Obecnie trąd jest uleczalny a leczenie zapobiega niesprawności, jednak tylko, gdy choroba zostanie zdiagnozowana oraz poddana leczeniu na wczesnym etapie. W krajach gdzie choroba ta występuje często nie ma odpowiedniej opieki medycznej co powoduje nieodwracalne zmiany w ciałach chorych. W ośrodkach dla trędowatych obecnie znajduje się 4 miliony osób, które są wyleczone z trądu jednak
z uwagi na skutki choroby są niezdolne do samodzielnego życia.

 * regionyWHO: Afryka, Ameryka, Płd-wsch Azja, Europa, Zachodni Pacyfik, Rejon Morza Śródziemnego

trąd 2

TRĄD

Trąd (leprosislub, choroba Hansena) jest choroba zakaźną spowodowaną przez prątki Mycobacterium leprae. Źródłem zakażenia jest obfitująca w prątki wydzielina z błon śluzowych nosa oraz wrzodziejące zmiany w trądzie guzowatym. Do zakażenia dochodzi głównie drogą kropelkową, również przez kontakt z uszkodzoną skórą.

Prątki trądu są tlenowymi, silnie kwasoopornymi bakteriami, są bardzo podobne do prątków gruźlicy i podobnie jak one grupują się w agregaty w tkankach na kształt cygar. Przeżywają wewnątrzkomórkowo rozmnażając się
w histiocytach i komórkach nerwowych.

Ich optymalna temperatura wzrostu to 33oC dlatego zmiany chorobowe u ludzi często występują na chłodniejszych częściach ciała tj. palcach dłoni i stóp, uszach.

U ludzi występują 2 postacie kliniczne choroby:

 • lepromatycznej bogatoprątkowej (lepra lepromatose tuberosa)
  • objawami są guzowate krosty, podobne do tych co pojawiają się w niektórych alergiach
   i infekcjach.
 • tuberkuloidowej ubogoprątkowej (lepra tuberculoides)
  • mniej zaraźliwa jednak bardziej niebezpieczna. Powoduje powstanie plam na skórze a następnie stopniową utratę czucia szczególnie w palcach dłoni i stóp, niepoddana leczeniu skutkuje zwyrodnieniami i utratą części tkanek i ciała.

Wszystkie postacie trądu powodują zajęcie obwodowego układu nerwowego (z wyjątkiem mózgu rdzenia kręgowego- gdzie panują niesprzyjające warunki)w konsekwencji neuropatii dochodzi do utraty czucia, porażeń
i zniekształceń.

Obecnie w leczeniu trądu wykorzystuje się leczenie skojarzone z różnych antybiotyków w zależności od postaci choroby. Dla chorych na trąd przygotowano jedną tabletkę, która zawiera odpowiednie proporcje antybiotyków. Okres terapii w zależności od postaci i zaawansowania trwa od 0,5 roku do 2 lat.

 

Źródło:

 • WHO;
 • Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć „Trąd – jedna z wielu zapomnianych chorób tropikalnych”; Postepy Hig Med Dosw (online), 2017; 71: 69-77.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji