Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dzień Walki z Rakiem

Dzień Walki z Rakiem

 Światowy Dzień Walki z Nowotworem 4 luty 2018r.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Nowotworem pragniemy zwrócić Państwa uwagę na istotną role profilaktyki w zapobieganiu m.in. chorobom nowotworowym.

Obecnie istotnym czynnikiem wpływającym na umieralność na nowotwory jest późna diagnoza. Badania profilaktyczne mają na celu jak najwcześniejsze wykrycie zmian nowotworowych co daje osobom chorym wyższe szanse na wyzdrowienie. Efekty leczenia i prowadzonej terapii są zależne od momentu w którym zmiany zostały wykryte i kiedy zostało podjęte leczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w Zakładce dot. nowotworów!

Nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w Polsce i Małopolsce.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie za rok 2014 w Woj. Małopolskim:

Najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory płuca (12,2%); jelita grubego (11,1%), piersi (10,5%), gruczołu krokowego (7,7%) i pęcherza moczowego (4,2%)

Najwyższy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory złośliwe płuca (22,2%), jelita grubego (11,9%), trzustki (6,3%), żołądka (6,1%) i piersi (5,9%)

Zachęcamy do regularnego wykonywania badań profilaktycznych!

Wramach Światowego Dnia Walki Z Nowotworem w dniu 10 lutego 2018 r. (sobota) w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zorganizowany zostanie "Dzień Otwarty", podczas którego będzie możliwość skorzystania z badań: mammografia, rtg płuc oraz konsultacji chirurga onkologa.

notatka prasowa Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu 1

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji