Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

ZA!SZCZEP SWOJE DZIECKO! wstęp

Szczepienia ochronne są bezpieczną i udokumentowaną naukowo metodą zapobiegania chorobom zakaźnym o wysokim stopniu zaraźliwości powodującym groźne powikłania, włącznie ze zgonem. Odpowiedzialni rodzice poddają swoje dzieci szczepieniom ochronnym w trosce o ich zdrowie i prawidłowy rozwój.
Niestety w ostatnich latach nasilenie ruchów antyszczepionkowych w Polsce i na świecie prowadzi do spadku wyszczepialności niemowląt i dzieci, co przyczynia się do obniżenia odporności populacyjnej czyli nas wszystkich: rodziców, rodzeństwa, rówieśników, dziadków. Obecnie pojawiają się realne zagrożenia ze strony chorób zakaźnych takich jak np. krztusiec czy odra, które są chorobami wysoko zakaźnymi powracającymi przy spadku poziomu wyszczepialności poniżej 95%, co ma miejsce w niektórych krajach europejskich. Większość z nas nigdy nie widziała dzieci chorych na gruźlicę, krztusiec lub inne choroby, bo znaleźliśmy skuteczne metody zapobiegania tym chorobom w formie szczepień ochronnych, niestety na wiele z tych chorób nie mamy skutecznych lekarstw, w przypadku zachorowania grożą poważne powikłania, również śmiertelne. Dlatego nie pozwólmy dzieciom chorować i korzystajmy ze szczepień ochronnych. Województwo Małopolskie przypomina rodzicom: Za!szczep swoje dziecko! Najważniejsza ochrona to ta, której nie widać.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji