Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

W małopolskich szpitalach jeszcze wyższe standardy

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera oraz Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – to placówki medyczne, które dzięki środkom z RPO WM 2014-2020 będą mogły rozszerzyć zakres swoich usług i leczyć pacjentów w jeszcze lepszych warunkach i z użyciem najnowocześniejszego sprzętu.

W sumie zostaną tam zrealizowane cztery projekty o łącznej wartości ponad 85 mln zł, z czego 67,5 mln zł to dofinansowanie unijne.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców to jeden z priorytetów samorządu województwa małopolskiego. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby szpitale leczyły na najwyższym poziomie i z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. Cieszę się, że placówki chcą ciągle się rozwijać i tworzą kolejne oddziały dostosowane do zmieniających się potrzeb czy sytuacji demograficznej – przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Dzięki wsparciu unijnemu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zostaną utworzone interdyscyplinarne centrum torakoonkologii i transplantologii oraz centrum leczenia zaawansowanej niewydolności narządowej.

Umowa gwarantująca dofinansowanie pierwszego z projektów została podpisana we wrześniu między Zarządem Województwa Małopolskiego a szpitalem Jana Pawła II. Inwestycja zakłada m.in. przebudowę i modernizację placówki, dzięki czemu powstanie tu nowa sala operacyjna, dodatkowa sala wybudzeń dla bloku operacyjnego, odcinek intensywnego nadzoru pooperacyjnego z ośmioma stanowiskami oraz pracownia USG. Ponadto pacjenci zyskają pracownię badań czynnościowych oraz pracownię fizjoterapii z miejscami do rehabilitacji chorych. Dzięki środkom unijnym torakochirurdzy zajmujący się na co dzień diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób narządów klatki piersiowej: przełyku, tchawicy, oskrzeli i płuc, w tym leczeniem nowotworów będą mieć zdecydowanie lepsze warunki do pracy, podczas której ratują życie i zdrowie pacjentów. Do nowego centrum zostanie też zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny, w tym rezonans magnetyczny i aparat RTG. Warto wspomnieć, że rocznie szpital przeprowadza około 2 tysiące zabiegów w tej dziedzinie. Teraz ta liczba będzie mogła wzrosnąć, co jest dobrą informacją mając na uwadze zmiany demograficzne dotyczące wzrostu liczby osób starszych, a co za tym idzie liczby chorych na raka płuc i inne choroby układu oddechowego. Wartość projektu to prawie 22 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 pokryje ponad 17,5 mln zł.

Natomiast w przypadku centrum leczenia zaawansowanej niewydolności narządowej zostanie tu zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny oraz infrastruktura IT. Dzięki rozbudowie budynku pacjenci i lekarze zyskają nowe pokoje. Powstanie tu również dodatkowa sala intensywnego nadzoru. Realizacja projektu możliwa jest również dzięki dofinansowaniu unijnemu, które w tym przypadku wyniesie ponad 18 mln zł, a całość projektu szacowana jest na ponad 23 mln zł.

Krakowski szpital im. Rydygiera otrzymał 12 mln zł z RPO WM 2014-2020 na utworzenie centrum macierzyństwa i medycyny kobiet. Dzięki temu przyszłe mamy wkrótce będą mogły korzystać z wyremontowanych pomieszczeń ginekologiczno–położniczych. Dodatkowo zadbano też o aspekt ekologiczny uwzględniając w projekcie montaż systemu oszczędnego gospodarowania energią i wodą. Szpital zyska też nowy sprzęt medyczny, aparaturę i urządzenia IT, które usprawnią i przyspieszą dostęp do specjalistycznych świadczeń diagnostyczno – leczniczych. Koszt wszystkich prac to 15,7 mln zł.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii dzięki ponad 19 mln zł unijnego dofinansowania rozszerzy swoją działalność. Dzięki przebudowie powstanie nowy blok operacyjny na trzy sale oraz nowa sala wybudzeniowa. Ponadto placówka zyska nowe pracownie RTG i USG. W budynku nie zabraknie również izby przyjęć, banku krwi, nowych sal dla pacjentów oraz izolatek. W ramach inwestycji zostanie zakupiona niezbędna aparatura medyczna, sale zostaną odpowiednio doposażone i przystosowane do potrzeb pacjentów, a cały obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu to 24 mln zł.

Żródło: Biuro Prasowe UMWM. www.malopolska.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji