Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dwie dziewczynki idą po jesiennym parku
Druga edycja programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce

Druga edycja programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce

Już po raz drugi - dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w realizuje w Małopolsce Program Zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W ramach programu, od czerwca do grudnia 2016 roku, będzie prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do dorosłych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski.  Zaplanowano również bezpłatne szczepienia dla dziewcząt z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka z Małopolski oraz dla dziewcząt z 4 powiatów, które zadeklarowały współpracę z Województwem Małopolskim: gorlickiego, brzeskiego,  tarnowskiego oraz Tarnowa.

Kampania informacyjno-edukacyjna

Celem kampanii jest promowanie zachowań prozdrowotnych związanych z profilaktyką zakażeń HPV oraz upowszechnianie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku, działania w ramach projektu mają zwiększyć poziom wiedzy i świadomości dorosłych oraz młodzieży (zarówno dziewcząt jak i chłopców) na temat HPV oraz chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem, m.in. raka szyjki macicy. Ponieważ wiedza stanowi kluczowy element profilaktyki, poza dystrybucją materiałów edukacyjnych, takich jak np. broszura czy fact sheety, zaplanowano także kampanię w radiu, telewizji i prasie.

Ważnym elementem działań edukacyjnych będzie również regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa (5 października, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) skierowana do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczących w programie zdrowotnym oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka objętych programem oraz realizatorów szczepień dziewcząt w powiatach. Spotkanie stanie się forum wymiany doświadczeń oraz okazją do zasięgnięcia porad ekspertów.

W przypadku pytań dotyczących kampanii zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-14:00, pod nr tel.: 12 430 34 72.

Szczepienia przeciwko zakażeniom HPV w Małopolsce

W ramach Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika – instytucja Województwa Małopolskiego -  realizuje  również szczepienia  ochronne przeciwko zakażeniom wirusem w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnych domach dziecka z Małopolski. Podobnie jak w roku ubiegłym szczepieniami zostaną objęte dziewczęta między 9. a 18. rokiem życia. Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 12 grudnia 2016 r.

W przypadku pytań dotyczących szczepień zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-14:00, pod numerem telefonu 12 430 34 72.


Realizatorzy dokonujący szczepień w poszczególnych powiatach, zostali wyłonieni w drodze konkursu przez jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne informacje na ten temat są zamieszczane na stronie:

www.profilaktykawmalopolsce.pl

Autorem i koordynatorem merytorycznym programu zdrowotnego jest  dr n. med. Hanna Czajka - absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatra i specjalista chorób zakaźnych z wieloletnim doświadczeniem. Członek i założycielka Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, członek Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). Od lipca 2007 r. dr Hanna Czajka kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Grafika: Pexels.com stworzona przez Anna Kapustina

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji