Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka HPV w Małopolsce

Zakończyła się tegoroczna edycja Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Dziewczętom z naszego regionu podano łącznie 694 dawki szczepionki, a prowadzona w ramach programu kampania informacyjno - edukacyjna dotarła do ok. 100 tys. Małopolan.

Program bezpłatnych szczepień przeciwko HPV realizowany był w Małopolsce już po raz drugi. Przez 2 lata jego trwania Województwo Małopolskie przeznaczyło na jego realizację blisko pół miliona złotych. W ramach programu szczepione są dziewczęta z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W tym roku programem objęto również dziewczęta w czterech powiatach: gorlickim, tarnowskim, brzeskim oraz w Tarnowie. Szczepienia odbywały się we współpracy z 10 gminami: Brzesko, Czchów, Dębno, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tarnów, Wierzchosławice i Żabno.  Łącznie wykorzystano 694  dawki szczepionki przeciw HPV.

 - Województwo realizuje 6 programów profilaktycznych: kardiologiczny, onkologiczny, przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom, depresji oraz szczepień ochronnych przeciwko HPV i pneumokokom i wszystkie one są dla nas ogromnie ważne - podkreśla odpowiedzialny w zarządzie województwa za obszar zdrowia wicemarszałek Wojciech Kozak. - Za każdym razem, gdy mowa jest o profilaktyce, Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje jednogłośnie decyzję o wspieraniu tego typu inicjatyw - dodaje.

Tegorocznym szczepieniom przeciwko HPV towarzyszyła kampania informacyjno-edukacyjna, która miała na celu zwiększenie wiedzy dorosłych i młodzieży szkolnej na temat wirusa HPV i konsekwencji zakażeń tym wirusem, w tym m.in. zachorowania na raka szyjki macicy. W Małopolskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski odbyły się spotkania z uczniami i ich rodzicami. Z wypełnionych przez uczniów ankiet wynika, że aż  80% z nich uznało, że kampania wpłynęła na poprawę ich świadomości w zakresie profilaktyki zakażeń HPV. Aż 76% uczniów chętnie poleciłoby udział w programie swoim znajomym, a 87% uczestniczących w programie szkół zadeklarowało chęć uczestnictwa w kampanii w przyszłym roku. 

Kampania obecna była również w mediach: w radiu, telewizji, prasie, Internecie oraz w wybranych kinach studyjnych w Małopolsce. W październiku 2016 odbyła się też wojewódzka konferencja „Profilaktyka – pierwszy krok do zdrowia” przybliżająca temat profilaktyki zakażeń HPV.

Program realizuje Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie – instytucja Województwa Małopolskiego, przy wsparciu finansowym z budżetu województwa. Jest również współfinansowany przez powiaty i gminy.  Autorem i koordynatorem merytorycznym programu zdrowotnego jest uznany specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, dr n. med. Hanna Czajka, która podkreśla „Decyzja Województwa Małopolskiego o wdrożeniu i sfinansowaniu „Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy stanu zdrowotności całej naszej populacji, a jednocześnie zbliża nas do Europy, której kraje w zdecydowanej większości od wielu już lat umieściły profilaktykę zakażeń HPV w swych narodowych programach szczepień”.

 

Grafika: Pexels.com stworzona przez CDC

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji