Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konsultacje społeczne wojewódzkich programów w obszarze uzależnień

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne wojewódzkich programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

Konsultacje zorganizował i poprowadził Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z panią Małgorzatą Nowobilską – Stanios, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz panią Ewą Piskorz, Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.

Na spotkanie zostały zaproszone podmioty kluczowych instytucji zaangażowanych w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego oraz przewidziani w programach realizatorzy i partnerzy (m.in. samorządy gminne, powiatowe, pełnomocnicy gminni ds. profilaktyki uzależnień, placówki leczenia uzależnień, organizacje pozarządowe, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, izby lekarskie i pielęgniarskie). Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ok. 40 osób odbyła się dyskusja nt. przedstawionych projektów programów w obszarze uzależnień. Eksperci mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji