Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Informacja o szkoleniu dla terapeutów uzależnień

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza terapeutów uzależnień do udziału w szkoleniu pn.:„ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W TERAPII PACJENTÓW Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI”.

Program szkolenia obejmuje 3 dwudniowe 18-godzinne zajęcia warsztatowo-wykładowe poświęcone tematyce DIALOGU MOTYWUJĄCEGO:
Podstawowe zasady dialogu motywującego (ZASADY).
Podstawowe metody pracy dialogu motywującego (METODY).
Praca z oporem w dialogu motywującym (OPÓR).

Osoby prowadzące szkolenie:
- Iga Jaraczewska - Autorka licznych artykułów oraz pierwszej polskiej książki nt. Dialogu Motywującego, Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Trenerka motywacji w ramach międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Motywujących (MINT) i przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Trenerka biznesu.
- Anna Bui Ngoc - Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Terapeuta Poznawczo-Behawioralny The Oxford Therapy Centre oraz Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Superwizor PTTPB w trakcie certyfikacji.Osoby prowadzące szkolenie:

Terminy szkolenia – do wyboru są dwa terminy szkolenia:
I   1) 12-13 IX 2014 (ZASADY),   2) 24-25 X 2014 (METODY),   3) 7-8 XI 2014 (OPÓR)
II  1) 12-13 IX 2014 (METODY),   2) 7-8 XI 2014 (ZASADY),    3) 21-22 XI 2014 (OPÓR)

Harmonogram zajęć:
piątek 13.00 – 19.00 (z przerwą kawową)
sobota 9.00 – 18.30 (z przerwą obiadową i kawową)

Miejsce szkoleń: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodek Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Koszt szkolenia: 300 zł (dla członków KSTU 90 zł)

Informacje organizacyjne:
- Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację on-line na stronie organizatora www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
- W/w opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000. Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „dialog” oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca),
- W przypadku rezygnacji ze szkolenia opłaty nie będą zwracane,
- Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia,
- Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na www.kctu.pl (Aktualności),
- Kontakt telefoniczny w przypadku pytań Lilla Barańska tel.505 163 624.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji