Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Narada dla Pełnomocników ds. Uzależnień

W dniach 23-24 października 2014 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w Krakowie zorganizował 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa Małopolskiego.

Warsztaty otworzyła Pani Anita Orzeł-Nowak, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, która wraz z Panią Ewą Piskorz, Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, powitała zebranych uczestników.

W warsztatach wzięło udział 30 pełnomocników gminnych ds. uzależnień z 26 gmin. Prowadzącymi szkolenie były osoby pracujące na co dzień z sobami uzależnionymi w placówkach lecznictwa uzależnień w Małopolsce, zarówno na oddziałach dziennych jak i w poradni leczenia uzależnień. Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy na temat złożonej terapii uzależnień jak i nabycie umiejętności z zakresu motywowania osób uzależnionych do podjęcia terapii, co jest kluczowe w pracy pełnomocników gminnych ds. uzależnień.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Wymienione Programy zakładają m.in. wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie/ współorganizowanie narad, szkoleń i konferencji w celu wymiany doświadczeń, promowania dobrych praktyk, podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień oraz wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji