Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

2 dniowe Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn. "Róża Wiatrów"

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha zorganizował w dniach 22-23 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „Róża Wiatrów” dla młodzieży w wieku 15-18 lat z terenu województwa małopolskiego.

Do udziału w warsztatach zgłosiło się 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 10 powiatów województwa. W ramach warsztatów, uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda z grup zrealizowała cztery bloki tematyczne tj. „Ja w zespole”, „Budowa zespołu”, „Vademecum lidera”, oraz „Komunikacja w zespole”. W ramach warsztatów przeprowadzono również zajęcia edukacyjne mające na celu: zwiększenie wiedzy w obszarze profilaktyki uzależnień jak i kształtowania postaw promujących zdrowy i aktywny styl życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych, budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmocnienie poczucia wartości i uświadomienie roli społecznej jaką mogą odegrać młode osoby wśród społeczności lokalnej.

Podczas zajęć młodzież wzięła aktywny udział w zorganizowanych grach i zabawach, które miały na celu integrację wszystkich uczestników. Na koniec warsztatów każdy z uczniów otrzymał imienne zaświadczenie oraz upominek od województwa małopolskiego.

Celem warsztatów było wykreowanie zintegrowanej, dynamicznej, zaangażowanej grupy liderów młodzieżowych z Małopolski gotowej do angażowania się w projekty i różnorodne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Wymienione Programy zakładają m.in. wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów w obszarze profilaktyki narkomanii, rodzinnej oraz na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz inicjowanie różnych form profilaktyki zintegrowanej jak i rówieśniczej opartej na działaniach liderów młodzieżowych

 


 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji