Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 6 lipca 2015 roku w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Sylwia Grzesiak–Ambroży, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dzisiejsze posiedzenie Rady było poświęcone przede wszystkim profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności tej realizowanej na poziomie gmin.
Prezentację poglądową w zakresie rodzajów i modeli profilaktycznych  przedstawiła Iwona Bodziony – Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
W trakcie spotkania przedstawione zostało również sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.
Kluczowym elementem posiedzenia była dyskusja kończąca spotkanie, a dotycząca możliwości oddziaływania na efektywność profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji