Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych

Spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych

W dniach 3-4 września 2015r.z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii(KBPN), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomani (CINN) oraz EMCDDA w Lizbonie odbyło się spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych.Istotną kwestią podjętą podczas spotkania była próba charakterystyki użytkowników NSP. Ważnym głosem w Konferencji było wystąpienie Grzegorza Wodowskiego - Kierownika Poradni MONAR w Krakowie.

Konferencja Reitox regional academy for Baltic countries ‘Monitoring and response to new psychoactive substances miała miejsce w Hotelu ’Qubus w Krakowie.

W ramach współpracy z KBPN I CINN w konferencji uczestniczył Ekspert Wojewódzki ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii, jego opiece powierzono grupę przedstawicieli Gruzji.Jednym z punktów spotkania była wizyta studyjna gości z Tbilisi w stacjonarnych Ośrodkach Leczenia Osób Uzależnionych od Narkotyków w Krakowie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji