Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Publikacja pn.: „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”

We wrześniu br., Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego) wydał publikację pn.: „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych został opracowany przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.


Publikacja podsumowuje doświadczenie wielu lat pracy jej autorów, jednocześnie ma strategiczne znaczenie dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki opartego na badaniach naukowych, wartościach i doświadczeniach praktycznych. Zawarte w książce rekomendacje adresowane są do kreatorów polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz wszystkich osób zajmujących się zawodowo profilaktyką uzależnień.

Vademecum zostało napisane zrozumiałym językiem i stanowi formę pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym. Publikacja docelowo będzie rozesłana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do wydziałów edukacji wszystkich samorządów w kraju. Autorzy będą czynić starania, aby publikacja dotarła także do pozostałych instytucji działających m.in. na rzecz profilaktyki uzależnień.

Vademecum do pobrania, można znaleźć pod linkiem:

Materiał do pobrania

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji