Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Międzynarodowy projekt badawczy”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie (WOTUW) wraz z ośrodkiem terapii uzależnień na Słowacji - OLUP w Prednej Horze oraz ośrodkiem leczenia uzależnień z Jemnicy w Czechach - PATEB s.r.o., przystąpił do realizacji projektu badawczego pn.: „Monitoring, ewaluacja i badanie skuteczności leczenia uzależnienia"


Badanie, którego realizacja trwa od 1 sierpnia do 31 października br., odbywa się wśród pacjentów, którzy leczą się na oddziałach stacjonarnych trzech wyżej wymienionych ośrodków i wyrazili zgodę na udział w projekcie. Badanie polega na wypełnieniu anonimowych ankiet na początku oraz na końcu leczenia.

Celem głównym badania jest rozpoznanie efektów terapii uzależnień oraz ich porównanie

w zależności od czasu trwania leczenia. Projekt przyczyni się do podwyższania jakości świadczeń w ośrodkach leczenia uzależnień. Opracowanie wyników potrwa do połowy grudnia br.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji