Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

 Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”

Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”

W dniu 15 września 2015 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz Urzędem Miasta Tarnowa zorganizował Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”.

 

Spotkanie otworzyła Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szkolenie dla około 30 osób z subregionu tarnowskiego poprowadził specjalista psychoterapii uzależnień.

Głównym celem spotkania był wzrost efektywności współpracy pomiędzy instytucjami poprzez: zwiększenie wiedzy na temat kompetencji i uprawnień poszczególnych jednostek, wymianę doświadczeń zawodowych oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu polepszenie współpracy. Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli instytucji takich jak: pomoc społeczna, szkolnictwo, sądy, gminy, policja, ochrona zdrowia tj. placówki leczenia uzależnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.
 
{gallery}tarnow{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji