Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

2- dniowe Warsztaty Liderów Młodzieżowych „Alternatywni 2015”

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha zorganizował w dniach 24-25 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „Alternatywni 2015” dla młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu województwa małopolskiego.


Do udziału w warsztatach zgłosiło się 30 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa. W ramach warsztatów, uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Każda

z grup zrealizowała cztery bloki tematyczne tj. „Uzależnienie – podstawowe informacje”, „Portret osoby uzależnionej”, „Dobre praktyki – jak sobie radzić w trudnych sytuacjach”, „Jak dobrze i skutecznie zaplanować projekt”. Zajęcia edukacyjne poruszyły m.in. zagadnienia związane z definicją i rodzajami uzależnień, różnicą pomiędzy ryzykownym używaniem, a uzależnieniem, skutkami i mechanizmami używania środków psychoaktywnych oraz przyczynami po ich sięganie. Młodzież dowiedziała się także jak odmawiać, mądrze dokonywać wyborów oraz jak pomóc osobie uzależnionej, w tym gdzie szukać pomocy dla siebie bądź bliskich.

Każda z grup warsztatowych miała również na zadanie zaprojektować i zaprezentować projekt o charakterze profilaktycznym w obszarze uzależnień dla swoich rówieśników. Podczas zajęć młodzież wzięła także aktywny udział w zorganizowanych grach i zabawach, które miały na celu integrację wszystkich uczestników. Na koniec warsztatów, każdy z uczniów otrzymał imienne zaświadczenie oraz upominek od województwa małopolskiego.

Celem warsztatów było wykreowanie zintegrowanej, dynamicznej, zaangażowanej grupy liderów młodzieżowych z Małopolski gotowej do angażowania się w projekty i różnorodne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Wymienione Programy zakładają m.in. wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów w obszarze profilaktyki narkomanii, rodzinnej oraz na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz inicjowanie różnych form profilaktyki zintegrowanej jak i rówieśniczej opartej na działaniach liderów młodzieżowych.
 
 {gallery}alternatywa2015{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji