Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

 Pełnomocnicy gminni ds. uzależnień przeszkoleni

Pełnomocnicy gminni ds. uzależnień przeszkoleni

Blisko 70 przedstawicieli małopolskich gmin odbyło wczoraj (16 marca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego szkolenie w zakresie prowadzenia polityki zapobiegania uzależnieniom.

Spotkanie otworzyła Sylwia Grzesiak-Ambroży, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

W szkoleniu zorganizowanym przez  województw wzięło udział ok. 70 przedstawicieli z gmin. Szkolenie poprowadzili zaproszeni prelegenci, tj. Anna Grzechnik-Wołosiuk, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Mirosław Legutko, członek Kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

Podczas szkolenia skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z realizacją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, a zlecaniem zadań z zakresu uzależnień, trybami powierzania zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz doświadczeniami Ministerstwa Zdrowia, dostosowaniem gminnych programów w obszarze uzależnień do celów operacyjnych i zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Spotkanie było cenną okazją do zdobycia jak i poszerzenia wiedzy, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.  

Niniejsza prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach edukacyjnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części prezentacji – dozwolone jedynie za pisemną zgodą Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji