Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

 Otwarcie placówki DROP-IN dla osób uzależnionych

Otwarcie placówki DROP-IN dla osób uzależnionych

W dniu 19 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie placówki DROP-IN. Pozyskany lokal przez Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie przy ul. Św. Katarzyny 3 reprezentującą stowarzyszenie MONAR, pełni funkcję miejsca dziennego pobytu dla osób uzależnionych od narkotyków, w którym realizowany jest program redukcji szkód „Drop in”.

Osoby uzależnione w ramach programu znajdą kompleksową pomoc i wsparcie polegające m. in. na wymianie igieł i strzykawek, utylizacji skażonego sprzętu iniekcyjnego, konsultacjach indywidualnych, interwencji kryzysowej i przedmedycznej, pomocy prawnej i ubraniowej. Ponadto bedą mogły skorzystać z dziennej noclegowni i czytelni oraz otzrymać posiłek. Ośrodek przeznaczony jest dla uzależnionych osób, którzy nie są zdecydowani na podjęcie leczenia, a jeśli nawet podejmują wysiłki terapeutyczne, to mają poważne kłopoty z utrzymaniem abstynencji. Oferta stanowi więc uzupełnienie ambulatoryjnych działań wobec osób uzależnionych na terenie Małopolski.

Remont lokalu, w którym obecnie może być realizowany program redukcji szkód DROP-IN został dofinansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień.
Na spotkaniu, które było prowadzone przez kierownika Poradni Monar, Pana Grzegorza Wodowskiego pojawiło się wielu przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się osobami używającymi narkotyków, w tym ze świata nauki, urzędnicy państwowi odgrywający kluczową rolę w budowaniu infrastruktury społecznej, a także policja i straż miejska. Na spotkanie przybyli dawni współpracownicy Programu Redukcji Szkód, co miało wymiar symboliczny z uwagi na fakt, iż w ubiegłym roku minęło 20 lat od uruchomienia przez krakowską Poradnię MONAR-u pierwszego w Polsce ulicznego programu wymiany igieł i strzykawek.
Wypowiedzi uczestników spotkania podkreśliły, iż programy redukcji szkód rozwiązują realne, widoczne na ulicach miast problemy. Wspólną konkluzją było stwierdzenie, iż konsumpcja narkotyków jest zjawiskiem zbyt skomplikowanym i wielopłaszczyznowym aby w rozwiązaniach stosować podejście zero – jedynkowe.
Projekt DROP-IN pokazuje, że w województwie małopolskim, polityka przeciwdziałania narkomani uwzględnia wieloaspektowość a co istotne aktywnie angażuje przedstawicieli z wielu instytucji.

{gallery}otwarcie{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji