Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

BO Małopolska: Terapia przez relaks i pobudzenie

Osoby niepełnosprawne codziennie mają do pokonania wiele barier - zarówno tych, które narzuca im choroba, jak i tych związanych np. z trudnymi warunkami materialnymi czy społecznym odbiorem niepełnosprawności. Cieszę się, że na liście zwycięskich zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski znalazło się tak wiele projektów wspierających osoby zmagające się z niepełnosprawnością i ich rodziny – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.Dzięki realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego Małopolski osoby niepełnosprawne z terenu Olkusza i okolic będą mogły bezpłatnie skorzystać z darmowej rehabilitacji w specjalnie do tego przygotowanych pracowniach. Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Terapia polega przede wszystkim na dostarczaniu różnego rodzaju bodźców, których osoby niepełnosprawne są w życiu codziennym pozbawione lub mają problem z ich wyodrębnieniem. Sala umożliwi im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwi odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, oraz zapewni odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.
Druga z sal przeznaczona jest do integracji sensorycznej, czyli pobudzania ośrodkowego układu nerwowego. Tutaj niepełnosprawni poprzez zabawę na podwieszonych siedziskach czy ruchomych platformach będą mieli szanse nauczyć się najprostszych rzeczy. Barwny wystrój sali zachęca użytkowników urządzeń do spróbowania swoich sił, a poprzez aktywną „zabawę” i specjalnie dobraną indywidualną terapię podopieczni ośrodka dostarczą swojemu organizmowi bodźce, których najbardziej potrzebuje ich system nerwowy.
Dofinansowanie projektu było możliwe dzięki realizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Przypomnijmy, że na wszystkie 46 zadań wybranych przez mieszkańców regionu w ramach BO Małopolska samorząd województwa przeznaczył w sumie 6 mln zł.
***
Olkuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, od 3 do do 25 roku życia. Ośrodek łączy funkcje wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniając kompleksową opiekę oraz możliwość jak najpełniejszego rozwoju poznawczego, psychoruchowego oraz społecznego swoim podopiecznym.

 

{gallery}gallery1267{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji