Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

II Narodowy Kongres Żywieniowy - Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016

Podczas wykładów poruszono wiele istotnych zagadnień związanych m.in. z profilaktyką pierwotną nowotworów złośliwych, które wzrastają w sposób największy i najszybszy spośród przewlekłych chorób niezakaźnych (PChN) na świecie. Szacuje się, iż do 2025 r. wszystkie PChN będą stanowić - 60,8%, w tym rak - 39,2%. Zważywszy na rangę problemu zdrowotnego, przedstawiony został najnowszy stan wiedzy naukowej na temat żywieniowych przyczyn powstawania nowotworów (czynników ryzyka), a także dietetycznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. Poruszono także kwestie związane z przetworzoną żywność oraz jej zanieczyszczeniami. Omówiono badania w zakresie niektórych substancji dodatkowych do żywności oraz podkreślono rolę Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), która klasyfikuje niektóre substancje do czynników i substancji rakotwórczych wg grup: 1, 2A, 2b, 3 i 4.

Warto nadmienić, iż z dniem 19 stycznia br. została zainaugurowana działalność Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, która została zrealizowana ze środków finansowych projektu: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat żywności oraz żywienia w prewencji chorób onkologicznych można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia (www.izz.waw.pl) oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl).

Streszczenia wykładów i galeria zdjęć z II Narodowego Kongresu Żywieniowego zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej http://kongres-zywieniowy.waw.pl/.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji