Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nic dwa razy się nie zdarzy

Dzięki realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego Małopolski dzieci niepełnosprawne z powiatu olkuskiego wraz z rodzicami mogą skorzystać z cyklu rehabilitacyjnych wyjazdów oraz warsztatów. W ramach zadania, na przestrzeni 6 miesięcy jest zorganizowany cykl trzydniowych wyjazdów rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w malownicze rejony Małopolski oraz cykliczne zajęcia z dziećmi na terenie OREW Wolbrom.

Głównym celem zadania jest usprawnianie sfery poznawczej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykluczeniom i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności dzieci z niepełnosprawnością w różnych sferach życia oraz wpływa na zwiększenie samodzielności i poczucia przynależności do społeczeństwa. Zadanie ma na celu rozbudzenie w nich ciekawości świata, pasji, aktywności życiowej, nabywanie nowych umiejętności z zakresu samoobsługi i uspołecznienia, umożliwienie osobom niepełnosprawnym wyrównania jakości życia ze sprawnymi rówieśnikami oraz usprawnianie psychoruchowe poprzez różne formy terapii.

W dniach 9 – 11 grudnia 2016 r. (Bukowina Tatrzańska) i 6 – 8 stycznia 2017 r. (Białka Tatrzańska) odbyły się dwa z trzech wyjazdów w ramach projektu „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podczas wyjazdów odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rodziców. Szkolenia obejmowały tematykę pierwszej pomocy dorosłego, dziecka i niemowlęcia, którą to przybliżył uczestnikom ratownik medyczny oraz tematykę radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, którą omówiła pani psycholog. Rodzice pracowali w grupach, wymieniali się doświadczeniami oraz wspólnie próbowali znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i rozterki. Spotkania te zintegrowały rodziców i spowodowały, że na ich twarzach pojawił się uśmiech i zadowolenie.  W czasie, gdy rodzice brali udział w szkoleniach, ich pociechy pod czujnym okiem opiekunów bawiły się chustą Klanza, malowały, tańczyły itp. Poza warsztatami na terenie hoteli, zostały zorganizowane zajęcia w wodzie na basenach, wg koncepcji Halliwick. Po zajęciach dzieci czas wolny spędzały aktywnie, korzystając ze wszystkich dostępnych atrakcji Term.

W wolnym czasie rodzice wraz ze swoimi pociechami spacerowali podziwiając piękne górskie krajobrazy, zjeżdżali pontonami na specjalnie dla nich przygotowanym torze oraz wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami przy płomieniu ogniska.

Osiągnięto założone cele poprzez zmianę środowiska przez rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, oderwanie od szarej rzeczywistości oraz integrację i wymianę doświadczeń. Rodzice otrzymali wytyczne do rehabilitacji psychospołecznej swoich dzieci oraz nabyli umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością w rodzinie na tle życia społecznego.

 

{gallery}gallery1273{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji