Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Program wczesnej interwencji profilaktycznej FRED GOES NET

Program ten, zwiększa szanse na rozwiązanie  problemu  używania środków psychoaktywnych przez młode osoby i jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Adresatami programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej i prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.
Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania tych substancji oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.
Realizatorami programu w Krakowie są: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL oraz Poradnia MONAR w Krakowie.

Poniżej link do obejrzenia:

https://drive.google.com/file/d/0Bwjw-e_wI3rROHhFRWdYcTZFQ1E/view

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji