Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szpital Dziecięcy św. Ludwika wśród prestiżowego grona szpitali akredytowanych

Certyfikat przyznany szpitalowi im. św. Ludwika potwierdza wysoki poziom szpitali i placówek leczniczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Dbałość o zdrowie Małopolan i najwyższy standard świadczonych im usług zdrowotnych to dla nas absolutny priorytet – podkreśla Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Warto zaznaczyć, że tylko 10 szpitali w Krakowie i 22 w Małopolsce może powiedzieć, że posiada certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy dumni, że należymy do tego grona. Nobilitujący jest także fakt, że wysoki wynik zgodności ze standardami akredytacyjnymi umiejscawia nas na 15 miejscu w Polsce wśród 225 innych certyfikowanych szpitali. To wynik ciężkiej pracy wszystkich pracowników, którzy nie tylko byli zaangażowani w przygotowania do akredytacji, ale co najważniejsze, przestrzegają standardów w codziennej pracy - komentuje Dyrektor Szpitala, Stanisław Stępniewski.

WSSDz im. św. Ludwika otrzymał maksymalne oceny w zakresie standardów: zabiegi i znieczulenia, laboratorium, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta a także zarządzanie ogólne. Są to informacje ważne z perspektywy pacjenta. Dzięki nim wie, że szpital dokłada starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z pobytem w ZOZ, robi wszystko aby pacjent był bezpieczny, a opieka profesjonalna. Szczegółowo przedstawia temat Pielęgniarka Epidemiologiczna oraz Pełnomocnik ds. Jakości Szpitala Dziecięcego św. Ludwika, Renata Rutkiewicz:

Zacznijmy od tego, że akredytacja nie jest obowiązkowa. Szpital stara się o nią z własnej inicjatywy i jest audytowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przestrzeganie standardów w zakresie od oceny stanu pacjenta przez opiekę nad pacjentem, kontrolę zakażeń, laboratorium, diagnostykę obrazową po odżywianie, poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz zarządzanie ogólne, pozwala uniknąć zdarzeń niepożądanych, np. pomyłki w podawaniu leków, zastosowania niewłaściwej metody leczenia, czy zakażenia szpitalnego. Posiadanie akredytacji oznacza codzienne staranie o minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia. Szpital jest skomplikowanym i złożonym organizmem. Dzięki przyjętym wzorcom pacjent może czuć się bezpieczny i mieć pewność, że jest otoczony specjalistyczną opieką. To ważne w momencie wyboru miejsca, w którym będzie leczone nasze dziecko.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie pierwszą akredytację uzyskał w 2013, obowiązywała do 2016 roku. Obecna będzie ważna przez najbliższe trzy lata.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji