Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Krzyż Małopolski dla profesora Zbigniewa KojsaJako organy tworzące jednostki służby zdrowia mamy obowiązek dbać o najwyższe standardy w naszych placówkach i wdrażać nowoczesne technologie medyczne. Dzięki tak znakomitej kadrze medycznej, która pracuje w małopolskich jednostkach każdego roku obserwujemy ogromne postępy w ich rozwoju. W chwili obecnej w województwie działają cztery jednostki, które zajmują się ginekologią onkologiczną oraz dwanaście jednostek obwodowych, gdzie funkcjonuje pakiet onkologiczny. Wiemy, że wczesne wykrywanie i profilaktyka są elementami, które nie tylko ułatwiają pracę lekarzom, ale przede wszystkim pomagają pacjentom, bowiem ratują ich zdrowie i życie – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny w województwie za obszar zdrowia.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski został odznaczony prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

- Z pozycji Małopolski trudno nie dostrzec ludzi, którzy tworzą postępy. Połowa 2014 roku była szczęśliwym czasem dla Małopolski, bowiem to właśnie wtedy profesor Zbigniew Kojs rozpoczął pracę, jako konsultant wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej. Mam zaszczyt wyróżnić dziś najwyższym małopolskim odznaczeniem – Krzyżem Małopolski – osobę niezwykle zaangażowaną w tworzenie infrastruktury i wdrażanie technologii medycznych w naszym regionie – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak podczas dekorowania laureata.

Prof. dr hab. n med. Zbigniew Kojs od 1980 r. pracuje w Klinice Ginekologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Krakowie. Jako jeden z pierwszych w Polsce posiadał specjalizację z ginekologii onkologicznej. Jest specjalistą z radioterapii onkologicznej oraz ginekologii i położnictwa. Od 2004 r. był konsultantem wojewódzkim, od maja 2014 r. jest konsultantem krajowym ds. ginekologii onkologicznej. Jest również członkiem zespołu ekspertów ds. onkologii Województwa Małopolskiego. W 1990 r. podjął współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jako doświadczony specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Jest również współinicjatorem uruchomienia pierwszej w sądeckiej placówce komórki o profilu onkologicznym tj. Poradni Ginekologii Onkologicznej.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWM, www.malopolska.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji