Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wystartowała kampania społeczno-edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowana do młodzieży i rodziców

W dniu 18 października 2017 r. w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa (tj. w autobusach), rozpoczęła się emisja 2 spotów skierowanych do młodzieży i rodziców.

Rozpoczęty nie tak dawno nowy rok szkolny to dla młodzieży czas intensywnej nauki, nawiązywania nowych przyjaźni, ale też... nowych pokus. Nie warto jednak tracić młodość na groźne dla zdrowia i życia eksperymenty z używkami. Za sprawą kampanii edukacyjnej Województwa Małopolskiego młodzi Małopolanie oraz ich rodzice mogą przekonać się, że lepiej żyć bez zaglądania do kieliszka czy puszczania tzw. "dymka".

Sięganie po alkohol, narkotyki czy dopalacze to nie tylko możliwe problemy z prawem, ale przede wszystkim poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet zagrożenie dla życia. Jedno jest pewne – zamiast kontaktu z używkami zdecydowanie lepiej poświęcić swój wolny czas na wspólne chwile z rodziną, aktywny wypoczynek czy odkrywanie własnych talentów – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia.

Nowa kampania edukacyjna województwa jest przede wszystkim odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych w Małopolsce. Pokazały one, że zapracowani rodzice, którzy nie interesują się sprawami własnych dzieci, przekłada się na rozluźnienie wzajemnych relacji, co w konsekwencji może prowadzić do sięgania przez dziecko po alkohol czy narkotyki. Dlatego w ramach kampanii powstały dwa spoty edukacyjne – adresowane zarówno do młodzieży, jak i do rodziców – które można zobaczyć m.in. w Kolejach Małopolskich oraz autobusach komunikacji miejskiej.

Spot skierowany do rodziców ma uświadamiać, iż tylko dobra relacja z dzieckiem oparta na wzajemnym zaufaniu, które można zbudować dzięki rozmowom, zainteresowaniu sprawami dziecka, czy wspólnemu spędzaniu czasu – jest dla „najmłodszych” najlepszą profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych. W momencie zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, rodzic powinien na bieżąco reagować sięgając po profesjonalną pomoc ekspertów, dzięki której może zaradzić problemowej sytuacji. Obraz rodzica obecnego w życiu młodego człowieka to obraz osoby, która posiada w oczach dziecka autorytet.

Spot skierowany do młodzieży ma uświadamiać młodych Małopolan o konsekwencjach i niebezpieczeństwach związanych z używaniem środków psychoaktywnych, a jednocześnie ukazać wartość życia bez uzależnień poprzez m.in.: rozwój zainteresowań, odnalezienie nowych pasji, czy odkrycie swoich talentów. Ukazane scenki z życia nastolatków, tj. z zabawy na dyskotece, imprezie domowej czy w parku, pokazują możliwe zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a jednocześnie pokazują, iż najlepsza zabawa to ta bez używek i ryzykownych zachowań.

Strony internetowe, na których młodzi ludzie znajdą pomoc w przypadku okazjonalnego bądź problemowego używania substancji psychoaktywnych:

www.monar.kki.pl – tu zapoznasz się z oferowanymi i realizowanymi programami przez poradnię Monar dla młodych osób, które mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych, podejmują ryzykowne zachowania z tym związane bądź poprzez częste czy okazjonalne używanie substancji weszły w konflikt z prawem.

www.fredgoesnet.pl – tu zapoznasz się z realizowanym programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program adresowany jest do osób w wieku 14-21 lat i ma ogromne znaczenie z uwagi na coraz większe rozpowszechnienie tzw. „dopalaczy” wśród młodzieży. W ramach realizacji programu przewiduje się także kontakt z rodzinami odbiorców, co ma dodatkowe znaczenie w zakresie oddziaływania na środowisko rodzinne.

www.wotuw.malopolska.pl – tu znajdziesz wykaz wszystkich placówek związanych z leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dla dzieci i młodzieży.

Organizatorem kampanii jest Województwo Małopolskie.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA SPOTU!

Spot dla rodziców

{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3GXogr-CpG8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji