Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień 26-27.10.2017r.

 
 
W dniach 26-27 października 2017 r. Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego organizuje 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Małopolski.
Warsztaty będą doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie konstruowania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii, realizacji profilaktycznych działań i programów, w które warto inwestować, charakterystyki użytkowników nowych substancji psychoaktywnych, sposobów leczenia osób uzależnionych, dostępnych form pomocy oraz programów redukcji szkód. Prelegentami spotkania będą profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze uzależnień, m.in. z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy z Poradni Monar.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Narady, a tym samym do udziału Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień w warsztatach, w szczególności tych którzy nie mieli jeszcze sposobności uczestniczyć w organizowanych corocznie Naradach przez Województwo. Spotkanie stanowi wyjątkową okazję do wzajemnej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz budowania silnej konstruktywnej grupy działającej na rzecz osób uzależnionych na terenie Małopolski.

W sprawie uczestnictwa w naradzie, proszę o kontakt z
Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr tel. 12/ 63 03 575.
 
 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji