Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie poprowadziła Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania omówiono raport za rok 2016 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 oraz zapoznano uczestników Rady z działaniami Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego za rok ubiegły, w tym z ewaluacją przydatności opracowanych przez niego materiałów edukacyjno-informacyjnych. Istotnym elementem posiedzenia była jednak dyskusja na temat bieżących spraw, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, omówili kwestie wymagające rozwiązania, a na koniec zaproponowano wspólne i przyszłe działania mające na celu poprawę efektywności oraz sytuacji w obszarze uzależnień.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji