Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień 26-27.10.2017r.

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień 26-27.10.2017r.

Trwa narada dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Małopolski zorganizowana w dniach 26-27 października br. przez Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego
p. Małgorzatą Nowobilską - Stanios. Dzisiejsze warsztaty poprowadzone przez Eksperta oraz specjalistów z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii są doskonałą okazją do zdobycia umiejętności przygotowania diagnozy lokalnej, która jest podstawą do konstruowania programów przeciwdziałania narkomanii. Konsekwencją dobrze przygotowanej diagnozy oraz sformułowania celów jest m.in adekwatny dobór programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach.

W drugim dniu warsztatów przedstawiciele poradni Monar przedstawiają najświeższe informacje odnośnie rynku nowych substancji psychoaktywnych, ich użytkownikach, dostępnych możliwościach i formach leczenia/terapii.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji