Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Konferencja dla służb mundurowych na temat Nowych Substancji Psychoaktywnych”

„Konferencja dla służb mundurowych na temat Nowych Substancji Psychoaktywnych”

Trwa konferencja szkoleniowa skierowana do służb mundurowych pn.: „ Nowe substancje Psychoaktywne- co warto wiedzieć”.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w ramach Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

Uczestnicy mają okazję wysłuchać wykładów ekspertów w dziedzinie substancji psychoaktywnych reprezentujących takie instytucje jak: Sahlgrenska Universitetssjukhuset w Szwecji, Uniwersytet Rzeszowski, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Służby mundurowe zapoznają się m.in. z nowymi trendami  i zagrożeniami występującymi na współczesnym rynku narkotykowym, naturalnymi środkami psychoaktywnymi, ich działaniem oraz możliwościami praktycznego wykorzystania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Konferencja szkoleniowa stanowi doskonałą okazję do owocnej dyskusji oraz poszerzenia wiedzy  w zakresie nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji