Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie Platformy Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii

 W dniach 24-25 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Podczas pierwszego dnia, zespół opracował scenariusze do cyklu konferencji dla poszczególnych grup zawodowych – Kuratorów Sądowych, Służb Mundurowych, Pracowników Socjalnych oraz Terapeutów Uzależnień. Konferencje pn.: „Nowe Substancje Psychoaktywne – co warto wiedzieć”, zostaną dostosowane do specyfiki zadań poszczególnych grup zawodowych. Członkowie Platformy Współpracy podjęli się przygotowania i zaprezentowania  wykładów podczas cyklu 4 konferencji. W drugim dniu spotkania wymieniono się dobrymi praktykami, poszerzono wiedzę na temat środków psychoaktywnych oraz podjęto dyskusję na temat kształtu działań w przyszłości na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Małopolsce.

 

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji