Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

25 lat Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR


W dniu 4 października 2017r. w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR przy ul. Suchy Jar 4, obyło się spotkanie poświęcone 25 rocznicy powstania placówki leczenia narkomanów DOM MONAR – pierwszego w Małopolsce ośrodka stacjonarnego. Zaproszeni goście, w tym z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznali się z historią, obecnie realizowanym programem placówki, rolą Ośrodka w systemie leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz programem współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym. Z powyższej okazji, Pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przesłał list gratulacyjny na ręce Pana Mariusza Kajdy -Dyrektora wspomnianego ośrodka.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji