Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Rozpoczęcie cyklu konferencji szkoleniowych dla grup zawodowych- warsztaty dla kuratorów sądowych

W dniu 6 października 2017 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego spotkali się Kuratorzy Sądowi na konferencji szkoleniowej poświęconej Nowym Substancjom Psychoaktywnym oraz systemowi pomocy osobom uzależnionym dozorowanym przez Kuratorską Służbę Sądową. Konferencja zorganizowana została przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Międzyinstytucjonalnej Platformie Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii w ramach cyklu spotkań skierowanych do różnych grup zawodowych. W szkoleniu uczestniczyło 100 kuratorów, którzy mieli możliwość zgłoszenia tematyki spotkania, która okazałyby się pomocna w ich codziennej pracy, a tym samym mogła poszerzyć ich kompetencje zawodowe. Na pierwsze miejsce wysunęła się potrzeba umiejętności motywowania osób do zmiany.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji