Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja szkoleniowa dla pracowników socjalnych

W dniu 6 listopada 2017 r. w ramach Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii, odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego skierowana tym razem do pracowników socjalnych oraz specjalistów zajmujących się problemem uzależnień.  Spotkanie poświęcone było problematyce uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym również charakterystyce nowych substancji psychoaktywnych.

Konferencję otworzyła Małgorzata Nowobilska-Stanios - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Wśród prelegentów wystąpiła m.in. Maria Brodzikowska ze Stowarzyszenia Jeden Świat, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków oraz przedstawiła ofertę Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych oferujących anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku HIV.
O epidemiologii narkotyków i Nowych Substancjach Psychoaktywnych, a także o zmianach w sposobach ich dystrybucji opowiedział kierownik poradni MONAR w Krakowie - Grzegorz Wodowski. Adwokat Filip Duski zapoznał pracowników socjalnych
z praktycznym wykorzystaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ich pracy.  Klaudia Wojnicka ze stowarzyszenia Monar, podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą strategii redukcji szkód oraz opowiedziała o realizowanych przez Poradnię MONAR projektach opartych na jej założeniach. Ofertę placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych przedstawiła Ewelina Ćwiertnia, która opowiedziała również o programie FreD goes Net,
a także o programie Candis. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać dr Andrzeja Grymka ze Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera sp. z o.o., który mówił o specyfice leczenia pacjentów z podwójną diagnozą. 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji