Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szczepienia ochronne to...

Szczepienia ochronne to...

Szczepienia ochronne to …

Szczepienia ochronne to bezpieczna i skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym – tego rodzaju wypowiedzi najczęściej można było usłyszeć z ust ekspertów i uczestników cyklicznej konferencji ZDROWIE-CZŁOWIEK-PROFILAKTYKA pt.: Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w Profilaktyce Chorób Zakaźnych, która odbyła się 9 listopada 2017 r.  w Nowym Sączu.

Województwo Małopolskie od wielu lat wdraża przedsięwzięcia umożliwiające realizację szczepień ochronnych. Należy do nich: Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce (obejmuje dzieci urodzone przed 1 stycznia 2017 r.) oraz Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Małopolsce.
Sposób ich wdrażania umożliwia udzielenie przez Województwo Małopolskie wsparcia merytorycznego i finansowego dla powiatów współpracujących z gminami – o czym mówiła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska.

Z kolei kierująca poradnią chorób zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie – dr n. med. Hanna Czajka zwróciła uwagę na realne korzyści zdrowotne jakie odnoszą małe dzieci w wyniku zastosowania nowoczesnej i bezpiecznej profilaktyki szczepionkowej np.: zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu występowania zapaleń płuc u małych dzieci oraz zmniejszenie zachorowalności na inwazyjną chorobę pneumokokową i inne.

Głos zabrali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego współpracujących
z Województwem Małopolskim przy wdrażaniu programów zdrowotnych. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brzesku – Alicja Syty oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza – Grzegorz Chochla.
Z możliwościami dotyczącymi realizacji programów szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom oraz przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego we współpracy
z Województwem Małopolskim zapoznała uczestników Anita Woźniak z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z materiałami kampanii szczepień ochronnych zainicjowanej  1 października 2017 roku przez Województwo Małopolskie, której celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień ochronnych dla zdrowia małych dzieci. Hasło kampanii brzmi –  Za!szczep swoje dziecko! Najważniejsza ochrona to ta, której nie widać. Zatem pamiętajmy, że w obliczu coraz większego nasilenia ruchów antyszczepionkowych w Polsce i świecie jedynie rzetelna wiedza, płynąca ze strony profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia, może nas przekonać do zaszczepienia dziecka, siebie i innych członków rodziny, bo szczepienia mogą chronić pod warunkiem, że … z nich skorzystamy !

Województwo Małopolskie zachęca zainteresowane powiaty do składania deklaracji na przyszły 2018 rok. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć między innymi na prawo do korzystania programów w formie licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i wsparcie finansowe.  Jednocześnie zaprasza do korzystania z informacji o realizowanych działaniach w obszarze zdrowia zamieszczonych na stronie www.profilaktykawmaloolsce.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji