Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja na temat FASD – z perspektywy specjalistów

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się konferencja pn.: „Wiele wymiarów FASD z perspektywy specjalistów” skierowana do lekarzy m.in. pediatrów, podstawowej opieki zdrowotnej, psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, kuratorów sądowych oraz pracowników środków adopcyjnych.

Wydarzenie zostało zainicjowane na podstawie porozumienia zawartego 30 września 2015 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Prezydentem Miasta Krakowa a Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego przedmiotem jest współpraca na rzecz organizacji konferencji dotyczących zagadnień związanych z występowaniem FASD.

Tegoroczna konferencja zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, w którym działa Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD, poruszyła szereg ważnych zagadnień począwszy od specyfiki używania alkoholu w Polsce, porównania światowych kryteriów diagnostycznych FASD, współwystępowania oraz różnicowania zaburzeń typu autyzm, ADHD, FASD, profilu szeregu zaburzeń neuropsychologicznych dziecka, zaburzeń funkcji językowych, rehabilitacji, a kończąc na wyzwaniach rodzin, w tym adopcyjnych w obliczu występujących zaburzeń rozwojowych u dzieci. Zaproszeni eksperci oraz specjaliści jednoznacznie podkreślili, iż nawet niewielka ilość alkoholu może mieć szkodliwe skutki, dlatego w ciąży zalecana jest całkowita abstynencja, gdyż w każdym trymestrze ciąży mogą wystąpić specyficzne skutki spożywania alkoholu dla dziecka. Co warto podkreślić, zaleca się także abstynencję w okresie planowania ciąży.

Wydarzenie stanowiło kolejny element działań w zakresie podnoszenia kompetencji służb medycznych i społecznych w zakresie problematyki FASD oraz ważny element w toczącej się dyskusji na temat sposobów pomocy dzieciom z FASD, ich rodzicom i opiekunom.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji