Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolanie z jeszcze lepszą opieką lekarzy psychiatrów

W Myślenicach i Skawinie rozpoczęły działalność nowe poradnie zdrowia psychicznego i oddziały dzienne prowadzone przez Szpital im. dra J. Babińskiego w Krakowie – instytucję Województwa Małopolskiego. Dzięki temu mieszkańcy cierpiący na zaburzenia psychiczne mają jeszcze łatwiejszy dostęp do bezpłatnych konsultacji czy terapii. Zdrowie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, dlatego Województwo Małopolskie od kilku lat konsekwentnie wspiera rozwój opieki medycznej w całym regionie. Teraz, mieszkańcy Małopolski mają jeszcze łatwiejszy dostęp do opieki psychiatrycznej, gdy konieczna jest konsultacja lekarska. Dzięki nowym poradniom, które niedawno rozpoczęły działalność w Myślenicach i Skawinie, mieszkańcy mogą też brać udział chociażby w psychoterapii czy terapii zajęciowej blisko swojego miejsca zamieszkania

– podkreśla Wojciech Kozak, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia. Dodaje również, że według statystyk opublikowanych w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 23,4 proc. Polek i Polaków doświadczy w ciągu swego życia zaburzeń psychicznych, stąd tak konieczne zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Co zmieni się dla cierpiących na zanurzenia psychiczne mieszkańców Myślenic, Skawiny oraz okolic? Przede wszystkim będą oni mieli o wiele łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty, psychologa czy pielęgniarki psychiatrycznej. Po drugie – nie będą zmuszeni do wizyt u różnych lekarzy, gdyż będą pozostawać pod opieką tego samego, znanego już sobie specjalisty. Po trzecie – lekarze będą mogli ściślej współpracować z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, dzięki czemu wsparcie okazywane pacjentowi będzie mogło być uzgadniane przez specjalistów z obu sektorów.

Przypomnijmy, że Szpital im. Babińskiego to największa placówka opieki psychiatrycznej w Małopolsce. Szpital ten rozbudowuje system tzw. koordynowanej opieki psychiatrycznej, dzięki czemu pacjenci mogą korzystać ze świadczeń odpowiednich do ich aktualnego stanu zdrowia. W okresach zaostrzeń objawów choroby, jeżeli wymaga tego sytuacja, są one hospitalizowane. Nie zawsze jednak hospitalizacja jest konieczna – czasem wystarcza wizyta u lekarza w poradni zdrowia psychicznego, ewentualnie leczenie w oddziale dziennym, gdzie pacjent spędza 6 do 8 godzin dziennie. W momencie ustąpienia ostrych objawów lub też mniejszego ich nasilenia, pacjent znajduje się pod opieką lekarza prowadzącego w poradni zdrowia psychicznego, a w przypadku trudności z opuszczeniem domu (ze względu na wiek, niepełnosprawność czy też stany lękowe) możliwe jest korzystanie z wizyt domowych lekarza, psychologa-terapeuty czy odwiedzin pielęgniarki psychiatrycznej. Dobrze prowadzona opieka, ale też wsparcie bliskich, sprawia, że pacjenci zdecydowanie rzadziej wymagają hospitalizacji.

Działania jednostek Szpitala im. Babińskiego są realizowane bezpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ). Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez nowe jednostki szpitala im. Babińskiego można znaleźć na stronie internetowej: www.babinski.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji