Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Trwa szkolenie "Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi"

W dniach 4-5 grudnia 2017 r. odbywa się w Zakopanem szkolenie pn.: „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi”, które jest organizowane przez P. Małgorzatę Nowobilską-Stanios, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Jest ono odpowiedzią na zgłaszane w poprzednich latach zapotrzebowania ze strony gmin Małopolski. Uczestnikami warsztatów są osoby oddelegowane z gmin, w tym także Pełnomocnicy Gminni ds Uzależnień oraz członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie prowadzą P. Robert Rejniak oraz P. Wojciech Chmielewski - terapeuci motywujący z Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi Dialogu Motywującego, a także uczestniczyć w częściach warsztatowych, które są okazją do nabycia umiejętności technik stosowanych w dialogu.

Dialog Motywujący jest bardzo powszechną i skuteczną metodą pracy z ludźmi. Uwzględnia etapy procesu zmiany, pozwala omijać opór, a także wydobywa zasoby klienta zwiększając szansę na skuteczność jego działań.

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji