Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli instytucji pracujących z osobami problemowo używającymi substancji psychoaktywnych

W dniu 14 grudnia 2017r. odbyło się pilotażowe spotkanie przedstawicieli  instytucji pracujących z osobami problemowo używającymi substancji psychoaktywnych. Celem roboczego spotkania była dyskusja nad modelem współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie lokalnym określająca warunki skutecznego działania wokół zmniejszania popytu na środki psychoaktywne, włączanie instytucji do aktywnego wykorzystania istniejących przepisów prawnych w służbie motywowania użytkowników środków psychoaktywnych do zmiany stylu życia. 

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji