Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Uroczysty finał konkursu dla uczniów "Bezpieczna sieć"

W dniu 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego „Bezpieczna sieć”. Spotkanie otworzyła Prezes KSTU- Pani Agnieszka Litwa-Janowska, następnie Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM- Pani Sylwia Grzesiak- Ambroży oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie- mł.insp. Piotr Kulesza opowiedzieli o realizowanym we współpracy od 2012 roku projekcie „Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie” i wręczyli nagrody dla autorów najlepszych prac konkursowych, z którymi  można się zapoznać na stronie : http://www.kstu.pl/aktualnosci/64/ogloszenie-wynikow-konkurs-profilaktyczny-bezpieczna-siec. W trakcie spotkania organizatorzy przeprowadzili kilka quizów związanych z tematyką konkursu, które potwierdziły dużą wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez młodych ludzi. Organizatorem konkursu adresowanego do uczniów klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z Małopolski było Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które było również fundatorem nagród.

 
 
 
 
 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji