Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

 Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 13 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się kolejne spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Spotkanie poprowadził Marcin Ślusarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W trakcie spotkania omówiono działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego nadzoru nad środkami zastępczymi, a także zadania zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w 2016 roku.

Kluczowym elementem posiedzenia była dyskusja na temat profilaktyki uzależnień
w województwie małopolskim. Celem dyskusji było wspólne wypracowanie działań wpływających na poprawę efektywności oraz sytuacji w tym obszarze.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji