Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szkoła wolna od dopalaczy- konkurs

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 01 do 10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.dopalaczewszkole.pl.

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 15 stycznia 2016 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.dopalaczewszkole.pl.

 

 

Źródło: www.dopalaczewszkole.pl

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji