Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Moje życie po przeszczepie zmieniło się”

 

Odbędzie się ono w ramach Światowego Dnia Nerki. Szpital kieruje zaproszenie również do osób bliskich naszym pacjentom po przeszczepie.Celem spotkania będzie przede wszystkim wymiana doświadczeń dotyczących jakości życia po przeszczepie. Liczymy, że nasi Goście podzielą się refleksjami na ten temat. Przewidujemy również prelekcję medyczną związaną z tym zagadnieniem. Światowy Dzień Nerki to doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca, od 2006 roku. Jakkolwiek formalnie obchody Światowego Dnia Nerki w naszym Szpitalu nie są zaplanowane w ramach realizowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia projektu promocji transplantologii w województwach o najniższym wskaźniku pobierania narządów, to jednak znakomicie wpisują się w ten rodzaj działań.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji