Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem partnerem w nowym projekcie

Programem zostanie objętych 60 osób z BMI- wskaźnikiem masy ciała pomiędzy od 25 do 45. Kompleksowość badań, którym poddani zostaną pacjenci oraz wszechstronność zaoferowanych im zabiegów dają nadzieję na znaczącą poprawę zdrowia (zmniejszenie wagi ciała) osób objętych programem. Program trwa 12 tygodni. Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania realizowane będą na terenie całego kraju i skierowane będą do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała; adresatem będą także producenci żywności. Projekt obejmować będzie 4 główne zadania.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji